Услови за користење на My Pet Shop

За да сме во можност успешно да ги обработиме Вашите нарачани прозводи, потребо е точно да ги попоните бараните датоци. Со помош на тие податоци ние ќе бидеме во можност да Ви ја испорачаме купената роба и услугите… My Pet Shop се залага за зачувување на приватноста и принципите за користење и заштита на корисничките информации. Во согласност со овие начела, My Pet Shop

•   Доставува известување на корисниците по вообичаена пракса;
•   Овозможува избор на кој начин ќе се користат податоците во маркетиншки цели;
•   Обезбедува можност за ажурирање или промена на податоците;.
•   Ограничува достапност на Вашите информации;
•   Овозможува контакт во врска со Вашите прашања, поврзани со заштита на Вашата приватност.

My Pet Shop високо го цени односот кој го има со своите купувачи и одговорно е посветена во управување на информациите за корисниците. Големо внимание е насочено кон чување на личните информации, во согласност со постоечките закони за приватност и во склад со интерните стандарди и пракси. My Pet Shop.мк е во сопственост на My Pet Shop , и какo таква може да разменува информации во кругот на компанијата, собрани од корисниците во постоечките или идните продавници или веб страници кои се во сопственост на компанијата или работат во тие рамки.

Цени

Цените кои се ставени на сајтот се крајни. Пресметан е ДДВ и транспорт доколку, вкупната вредност на пратката е поголема од 1800 денари. Ако износот на пратката е помал од 1800 денари, трошоците за транспорт се на товар на корисникот. Секако сите трошоци се прикажуваат за време на нарачката.

Бесплатната достава не важи за производи кои се на промоција, и за нив се доплаќа достава според ценовникот на карго транспортот.

Рокови на достава

По плаќањето на нарачката во е-Продавницата, за испорака на производите е потребно од 1 до 3 работни дена. Испораката на производите се врши исклучиво на територијата на Република Македонија и не може да се испорачува надвор од границите на земјата.

Производи

Производите се подложни на промени на амбалажа и состав со цел унапредување на нивните формули од страна на производителот. My Pet Shop не сноси одговорност доколку некој производ се разликува во амбалажата од сликата претставена на web страната.